Undervisningsplaner

Skolens fag 

(Åskolen følger vejledende læseplaner for folkeskolen)

  • Dansk, matematik, engelsk og tysk
  • Idræt
  • Svømning fra 4.-6. kl.
  • Natur & teknik, fysik, biologi, geografi og samfundsfag
  • Musisk-kreative fag som billedkunst, musik, drama, udeliv og håndværk

Undervisningsformer

Undervisningen veksler mellem
• projektorienteret undervisning
• tværfaglige emner og værksteder
• fagdelt, individuel og klasse-undervisning

Fremtidsplaner

Der arbejdes fremadrettet med forældregruppen og bestyrelsen på en model for Åskolens rammer for undervisning og fritidstilbud, der ser således ud:

Åskolen besøger politigården
Besøg på Politigården.