Bestyrelse for Åskolen

Bestyrelsen for Åskolen og Efterskolen Ådalen
Åskolens bestyrelse fotograferet til et bestyrelsesmøde i juni 2021.

 

Åskolen og Efterskolen Ådalen har en fælles bestyrelse, der består af syv medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af skolekredsen for en tre-årig periode.

  • Ib Bent Jensen (formand), pensioneret UU-vejleder og IT-konsulent
  • Ann Timm, arkitekt
  • Brian Storm Graversen, IT-Direktør
  • Janus Mikkel Jørnaa, grafisk designer
  • Jesper Lykke Buch Sonnerborg, entrepricechef
  • Kristian Hove Andersen, IT-konsulent
  • Nilas Bay-Foged, frivilligkonsulent og foredragsholder
  • Jakob Bakmand Jensen (suppleant), elektriker
  • Kenneth Raundahl (suppleant), Senior Manager

Åskolens værdigrundlag