Bestyrelse for Åskolen

Åskolens bestyrelse fotograferet sommeren 2024.

Åskolen og Efterskolen Ådalen har en fælles bestyrelse, der består af syv medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af skolekredsen for en tre-årig periode.

  • Nilas Bay-Foged (formand), frivilligkonsulent og foredragsholder
  • Ann Timm, arkitekt (næstformand)
  • Annica Ravn Uldbjerg Nielsen, jurist
  • Jesper Lykke Buch Sonnerborg, entrepricechef
  • Kenneth Raundal, Senior manager
  • Kristian Hove Andersen, IT-konsulent
  • Marianne Mielke, gymnasielærer og studievejleder
  • Anette Korshøj (suppleant)
  • Jeanette Plougmann Kristensen (suppleant)
  • Michael Hartung Mortensen (suppleant)

Åskolens værdigrundlag