Undervisning og SFO

Undervisningen på Åskolen bærer præg af en erfaringsbaseret tilgang hvor vi i lige høj grad underviser fagene som med fagene. Fokus på læring og faglighed der er brugbar og anvendelig motiverer og involverer. Vi arbejder i små hold hvor nærvær, ro og tid er et kendetegn.

På den måde bliver der plads til at den enkelte bliver set og fornemmer at det han/hun bidrager med, er vigtigt og har værdi. Alt sammen bærende elementer i forhold til robusthed, hvor det netop er helt centralt at mærke man bidrager værdifuldt ind i fællesskabet og bliver set for det.

Aktuel Årsplan Åskolen

Aktuel årsplan

Forældremøder, arbejdsdage, juleklip, lejrskole og meget mere
Aktuel årsplan

Undervisningsplaner

Vi veksler mellem emneopdelt undervisning og fag.
Undervisningsplan

SFO

Elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan gå i SFO.
Skolefritidsordning