Hvilken skole er Åskolen

Åskolen samlet i demokratisalen

Fire ligestillede søjler bærer Åskolens hverdag:
Glæde – Læring – Fællesskab – Motivation.

På Åskolen deltager dit barn i

Åskolebørnene leger i naturen.

Faglighed og fællesskab

Åskolen vægter høj faglighed, kreativitet, bevægelse, håndværk og læringsfællesskabet lige.

På Åskolen oplever dit barn læring gennem handling i lige så høj grad som gennem bøger og tavleundervisning.

Vi lærer det – og vi gør det.

Vi mener, at glæde er det bedste grundlag for læring og udvikling. Åskolen skaber rammerne for et skolemiljø fyldt med nærvær og fællesskab. En skolegang rig på læring, leg, venskaber og oplevelser styrker børn til at blive livsduelige, robuste og tolerante mennesker.

hyggekroge på den nybyggede skole
Åskolens ældste elever nyder hyggekrogene i den nybyggede skole

Elever på Åskolen lærer

  • at tro på egne evner
  • arbejde i fællesskab
  • udvikle sunde venskaber
  • forstå forskellighed
  • vedholdendenhed
  • arbejde kreativt og bogligt

Bliv en aktiv del af dit barns skolegang

Åskolen er en lille forældredrevet friskole, og åskole-familier vil:

  • være en del af et fællesskab
  • bakke op om Åskolens værdigrundlag
  • hjælpe ved arbejdsweekender
  • indgå i åben dialog om at skabe den bedste skolegang for det enkelte barn og for klassen.
Informationsaften Åskolen
0. klasse samles i rundkreds på skolen

Baggrunden for Åskolen

Grundlaget for skolen baserer sig på et simpelt ønske om at lave god skole. En skole, der bygger på den nyeste forskning, og som arbejder med faglighed, samtidig med at dannelse, fællesskaber, kreativitet og bidragsydende innovation,danner grundstenene.

Et skoleperspektiv der skal give elever fra Åskolen – Friskolen i Hørning en robusthed, der gør dem i stand til at bidrage personligt og fagligt med deres kompetencer senere i livet.

Åskolens historie

Åskolen tog imod sine første elever i 2017. Skolen vokser nedefra og udvider hvert år med en ny 0. klasse. I skoleåret 2023/24 er vi cirka 150 børn fordelt på 0., 1., 2., 3.,4.,5. og en kombineret 6.-7. klasse.

Åskolen når sin endelige størrelse i august 2026 med cirka 220 skolebørn fra 0. til 9. klasse.

Vores skole er helt nybygget med moderne klasselokaler.

Næste informationsaften

Åskolen - de store elever på ekskursion
Åskolens store elever på ekskursion til Aarhus.

Læs mere om Åskolen