Hvilken skole er Åskolen

Åskolen samlet i demokratisalen

Åskolen er en lille friskole hvor glæde, læring, motivation og fællesskab er nøgleordene. Her mødes alle børn i øjenhøjde af nærværende voksne. Vi kender alle sammen hinanden, og store og små børn leger på kryds og tværs. 

Vi vægter fællesskabet og nærværet højt, og derfor begynder hver dag med morgensamling. Her ser vi hinanden i øjnene, synger sammen og mærker det betydningsfulde i at være en del af et fællesskab. 

Informationsaften Åskolen
Børnehaveklassen samles i rundkreds på skolen

På Åskolen får alle børn:

Åskolebørnene leger i naturen.

Undervisning og læring

På Åskolen vægter vi faglighed, kreativitet, bevægelse og et stærkt læringsfællesskab.

Vi mener at glæde og motivation er grundlæggende for at du udvikler dig og lærer nyt. Vi varierer mellem almindelige skoleuger og projektuger, hvor vi for eksempel fordyber os i håndværk, historiske emner, teater og musik eller idræt. Vi ønsker at give børnene indflydelse på deres skoleliv og gøre dem medskabende i undervisningen. Vi tror på at børnene lærer af at få ansvar.

Vi lærer det – og vi gør det.

dreng og pige i klasselokale
Åskole-elever bliver undervist i nybyggede, moderne klasselokaler.

Elever på Åskolen lærer

 • at tro på egne evner
 • at være undersøgende og modige
 • at læring kan være sjovt
 • at samarbejde med mange forskellige
 • at kunst og fortælling er en vigtig del af vore liv og kultur
 • at leg ikke kun er noget, vi gør sjov
 • at de er en del af det store fællesskab

Bliv en aktiv del af dit barns skolegang

Åskolen er en lille forældredrevet friskole, og at vælge Åskolen er ikke kun et valg for dit barn, men for hele familien. Åskole-familier vil:

 • være en del af et større fællesskab
 • bakke op om Åskolens værdigrundlag
 • hjælpe til med stort og småt på skolen
 • skabe den bedste skole for alle børn.

Vi tror på, at børnene har stor glæde af at opleve, at deres forældre tager del i skolen og skolens liv.

kage til arbejdsdag
På Åskolen har vi arbejdsdage for forældre.

Åskolens historie

Åskolen tog imod sine første elever i 2017. Skolen vokser nedefra og udvider hvert år med en ny børnehaveklasse. I august 2024 går cirka 165 børn på Åskolen fra børnehaveklasse til 8. klasse

Åskolen når sin endelige størrelse i august 2026 med cirka 220 skolebørn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

I 2022 flyttede Åskolen i en moderne nybygget skole i Byparken i Hørning.

I nær fremtid begynder vi at bygge flere klasselokaler og moderne faglokaler.

Næste informationsaften

Åskolen - de store elever på ekskursion
Åskolens store elever på ekskursion til Aarhus.