Undervisning og SFO

Glæde og motivation er grundlæggende for læring. Derfor arbejder vi hver dag på at lave en undervisning, der giver mening og fanger børnenes interesse. Vi varierer mellem almindelige skoleuger og projektuger.

Aktuel Årsplan Åskolen

Årsplan og ferieoversigt

Forældremøder, arbejdsdage, juleklip, lejrskole og meget mere
Aktuel årsplan

Undervisning på Åskolen

Undervisning

Vi veksler mellem emneopdelt undervisning og fag.

Undervisning på Åskolen

Sfo Åskolen

SFO

Elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan gå i SFO.
Skolefritidsordning